©2019 by Podium Music. Proudly created with Wix.com

פגישת ייעוץ בת שלוש שעות, הכנת השיר לשידור והפנייה לגורמים הנכונים להפצת השיר/ים. 

ייעוץ והפצה בסיסית

1,999.00 ₪Price